RSS
 

Konkursy literackie

 

23. Ogólnopolski Turniej Poetycki Autoportret Jesienny – Krotoszyn 2014

W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych. Wiek uczestników od 21 lat. Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane na innych konkursach poetyckich. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych prosimy nie sugerować się tytułem Turnieju.

Oczekujemy różnorodnych form i tematów państwa twórczości. Na konkurs należy nadsyłać zestaw 3. wierszy w czterech egzemplarzach, (każdy zestaw należy zszyć zszywaczem, bez dodatkowych opraw). Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej kopercie z informacjami : imię, nazwisko, adres, telefon.

Oceny nadesłanych prac dokona jury w składzie: Maciej Woźniak – przewodniczący, Adam Wiedemann, Paweł Płócienniczak. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

Rozstrzygniecie Turnieju odbędzie się 5 stycznia 2015 r. Spotkanie poetyckie, podczas którego laureatom wręczone zostaną nagrody przewidziane jest w dniu 24 stycznia (sobota) 2015 r. o godz. 18.00. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Nieodebrane podczas biesiady nagrody zasilą fundusz kulturalny Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Spotkaniu towarzyszyć będzie koncert Świetlików.

Nagrody i wyróżnienia finansowe zostaną ufundowane przez organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim, stronie internetowej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oraz prasie. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizatorzy oraz jury. Nadesłanie wierszy na Turniej Poetycki jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Data zakończenia: piątek, 28, listopad 2014
Pozostało dni: 31
Adres:Krotoszyński Ośrodek Kultury, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18, 63–700 Krotoszyn

Dodatkowe informacje:Szczegółowych informacji o konkursie udziela Beata Ulbrych tel. 509 282 972


http://www.topos.com.pl/topos/index.php/konkursy

 


http://www.aktualnekonkursy.pl/konkursy-literackie.html

 

Dodaj komentarz