RSS
 

wSieci

 

Maciej Pawlicki: wybory samorządowe będą fałszowane

13.10.2014

„Wy­bo­ry sa­mo­rzą­do­we będą fał­szo­wa­ne. Znowu. Mapa wy­ni­ków z roku 2011 nie po­zo­sta­wia wąt­pli­wo­ści, że tamte wy­bo­ry sfał­szo­wa­no w wielu ty­sią­cach ko­mi­sji. Dwa mi­lio­ny gło­sów uzna­no za »nie­waż­ne«” – pisze w naj­now­szym „wSie­ci” Ma­ciej Paw­lic­ki.

 

Maciej PawlickiMaciej PawlickiFoto: Stefan Romanik / Agencja Gazeta

We­dług Paw­lic­kie­go re­gu­łę, we­dług któ­rej sfał­szo­wa­no wy­bo­ry widać jak na dłoni. „Re­gio­ny, w któ­rych »nie­waż­na« była duża licz­ba gło­sów, to nie­mal za­wsze te same re­gio­ny, w któ­rych zwy­cię­ży­ły PO i PSL” – czy­ta­my w ty­go­dni­ku. „I od­wrot­nie – tam, gdzie licz­ba gło­sów nie­waż­nych była mała – z re­gu­ły zwy­cię­ża­ło Prawo i Spra­wie­dli­wość” – czy­ta­my dalej.

 

Jak pisze Pawlicki, szczególną skuteczność wykazali fałszerze mazowieccy. „Liczba głosów nieważnych w tym województwie była dramatycznie wyższa niż w powiatach sąsiednich, za miedzą” – stwierdza.

Autor przyznaje, że jedyną możliwością, by największa partia opozycyjna przejęła władzę w Polsce, to obsadzenie we wszystkich komisjach wyborczych swoich członków i lub mężów zaufania. „Te wybory będą fałszowane w tysiącach miejsc, ale od nas zależy, jaka będzie skala tych fałszerstw. Czy nadal trwać będzie triumf kłamców? Czy zabiorą nam Polskę na kolejne lata, czy ją wreszcie ze szponów oszustów wyrwiemy” – zaznacza Pawlicki.

Środowisko PiS twierdzi też, że fałszerstwa dokonano także podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego. – Dziwnie się składa, że karty do głosowania zaginęły właśnie w tych okręgach, w których zwyciężyła Platforma Obywatelska. Tylko głosy na PiS uznano za nieważne? – pytał retorycznie początkiem czerwca Antoni Macierewicz.

Macierewicz, zarzucając PKW nieprawidłowości, pokazał 28 maja podczas konferencji film, na którym widać, jak członkowie komisji opuszczają lokal wyborczy, nie wywieszając na drzwiach protokołu. – To jest materiał z komisji wyborczej nr 103 w Warszawie przy ul. Wiśniowej – zapowiedział nagranie Macierewicz. – To obrazuje, co się mogło stać z 12 tys. głosów – dodał.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Wybierzemy w nich blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W gminach, w których będzie to konieczne, 30 listopada odbędzie się druga tura wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w październiku, to wygrałaby je Platforma z 28 proc. poparcia, przed PiS z 27 proc. głosów – wynika z sondażu TNS Polska. We wrześniu – w badaniu TNS – prowadziło PiS z 31 proc., a PO miała 27 proc.

Do Sejmu weszłyby ponadto SLD i PSL, uzyskując odpowiednio 14 i 9 proc. poparcia. To najlepsze w ostatnich trzech latach poparcie dla obu ugrupowań – zauważa sondażownia.

onet.pl

Dodaj komentarz