RSS
 

Duda (21.02.15)

 

ANDRZEJ DUDA: AKTYWNA PREZYDENTURA, DUMA Z POLSKOŚCI, SILNA POLSKA

21.02.2015

Bezpieczeństwo wojskowe, aktywna dyplomacja, aktywna polityka historyczna, Polacy za granicą, wzmacnianie pozycji Polski w organizacjach międzynarodowych – to najważniejsze punkty programu polityki zagranicznej kandydata PiS na prezydenta, które Andrzej Duda przedstawił na spotkaniu w Instytucie Wolności.

 

Bezpieczeństwo Polski 
W ramach polityki wewnętrznej to przede wszystkim sprawna, dobrze wyszkolona i wyposażona armia. Będzie miała znaczenie defensywnie, odstraszające i obronne. W Polsce powinny powstać jednostki wojskowe NATO – mieszane bazy wojskowe, w których będzie uczestniczyć polska armia. Wojsko polskie musi zostać dobrze wyposażone. Należy odbudować polski przemysł zbrojeniowy.

W polityce zewnętrznej Polska powinna już dziś wyjść z propozycją wzmocnienia obecności NATO w Europie Środkowej – tak, aby na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku propozycja ta była dyskutowana i przyjęta. Szczyt w Warszawie powinien być dla nas przełomowy. Nie może być tylko podsumowaniem ustaleń z Newport.

Aktywizacja dyplomacji

Polska powinna stworzyć tzw. „diamentowe ambasady” – placówki o strategicznym znaczeniu dla naszych interesów, które będą wzmocnione personalnie, strukturalnie i finansowo. Istotne jest wzmocnienie polskiej dyplomacji nową, młodą, dobrze wyszkoloną kadrą. W tym celu powinniśmy stworzyć polską szkołę dyplomacji – Instytut Dyplomacji.

Promocja Polski i polityka historyczna

Polska musi skutecznie zabiegać o kształtowanie swojego wizerunku za granicą, tak jak robią to inne kraje. Na polityce historycznej nie warto oszczędzać. Jako prezydent chciałabym zainicjować program „Polskie skrzydła” na rzecz promocji polskiego dziedzictwa historycznego. Powinniśmy przypominać polskie sukcesy zbrojne, jak w 1920 roku czy pod Wiedniem.
Szczególną rolę powinien spełniać Instytut Adama Mickiewicza, który zajmowałby się – na wzór niemieckiego Instytutu Goethego czy Instytutu Francuskiego – poszerzaniem za granicą wiedzy o Polsce i nauczaniem języka polskiego.
Poprzez polskie uczelnie Polska powinna upowszechniać ideę szkół polskiego prawa za granicą.

Polacy za granicą

Emigracja Polaków ma podłoże ekonomiczne. Dopóki sytuacja ta się nie zmieni i nie zachęci ich do powrotu, Polska powinna zadbać o to, by dzieci emigrantów uczyły się za granicą języka polskiego i historii Polski. Polacy za granicą powinni mieć sprawną opiekę ze strony państwa polskiego – Polska powinna zintensyfikować swoje działania pomocowe i też programy informacyjne. Sprawy kontaktów i współpracy z Polonią powinny wrócić do Senatu. Program „Polskie ognisko” będzie miał na celu wspieranie ośrodków i środowisk za granica pielęgnujących polskie tradycje. Prezydent RP powinien zacieśnić współpracę z organizacjami polonijnymi – powinien podkreślać ich znaczenie przez spotkania podczas swoich zagranicznych wizyt.

Polska w organizacjach międzynarodowych

Polska dążyć do tego, by znaleźć się w G20 i w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska powinna też zabiegać o to, by był polski kandydat na stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ; wystawianie kandydatury jest pokazaniem poczucia własnego potencjału. Polska powinna prowadzić zdecydowaną politykę w tej dziedzinie – pokazywać naszą dumę i świadomość, że jesteśmy dużym krajem i istotną nacją w sercu Europy.

Aktywna prezydentura

Na zakończenie swojego wystąpienia Andrzej Duda przywołał słowa śp. Lecha Kaczyńskiego:„Warto być Polakiem, warto, by państwo polskie trwało, by trwała Rzeczpospolita, aby państwo polskie trwało w Europie”. Jego zdaniem, prezydent nie mówił o Unii Europejskiej, lecz miał na myśli pewien symbol, że „można trwać w Europie wtedy, kiedy czujemy się członkiem wspólnoty Zachodu i można w niej nie trwać, gdy jesteśmy spychani czy ściągani w przeciwnym kierunku”. – W tym kierunku powinna podążać polska polityka. Prezydent powinien być aktywny nie tylko w warstwie symbolicznej, ale także konkretnych działań we współpracy z rządem i taką aktywną prezydenturę moim rodakom proponuję – powiedział na zakończenie Andrzej Duda.

Salon24.pl

ANDRZEJ DUDA PRZEDSTAWIŁ SWÓJ POMYSŁ NA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ. KOMOROWSKI DEBATOWAŁ Z NIM NA TWITTERZE

Kamil Sikora
21.02.2015
Andrzej Duda przedstawił swój pomysł na politykę zagraniczną.

 

Andrzej Duda przedstawił swój pomysł na politykę zagraniczną. • Fot. twitter.com/AndrzejDuda2015

Kandydat PiS na prezydenta był krytykowany za to, że w jego przemówieniu na konwencji wyborczej mało uwagi poświęcono polityce zagranicznej. Dlatego jego wystąpienie w Instytucie Wolności było w całości poświęcone sprawom międzynarodowym. Na Twitterze zaczął z nim debatować sztab Bronisława Komorowskiego.

Andrzej Duda dopiero dwa tygodnie po konwencji wyborczej przedstawił swój plan na politykę zagraniczną, czyli podstawową sferę aktywności prezydenta. Podczas wystąpienia w Instytucie Wolności polityk PiS mówił o potrzebie zbudowania armii, która będzie odstraszała potencjalnych agresorów. Dlatego powinna być nowoczesna.

Duda przekonywał również, że budowaniem naszego bezpieczeństwa jest też tworzenie silnej pozycji naszego przemysłu. Polityk PiS proponował także, by stworzyć sieć “diamentowych ambasad”, które miałyby współpracować z najważniejszymi partnerami zagranicznymi. Z tym łączy się postulat, aby odmłodzić kadry zajmujące się dyplomacją.

Jako zagrożenie Duda oczywiście przedstawił “odrodzenie rosyjskiego imperializmu”. Polityk PiS postulował też, byśmy próbowali dołączyć do G20 i Rady Bezpieczeństwa ONZ. – Powinniśmy prowadzić politykę absolutnie zdecydowaną, dumną – przekonywał kandydat PiS. W swoim przemówieniu Duda wielokrotnie nawiązywał do Lecha Kaczyńskiego.

Podczas przemówienia Dudy sztab Bronisława Komorowskiego zaczął dyskutować z tezami kandydata PiS. Wykorzystał do tego oficjalne konto głowy państwa, co wywołało falę krytyki za mieszanie porządku urzędowego i kampanijnego. Jeszcze więcej negatywnych komentarzy wywołała treść tweetów.

Fot. Zrzut ekranu z twitter.com/prezydentpl
Fot. Zrzut ekranu z twitter.com/prezydentpl
Fot. Zrzut ekranu z twitter.com

TOK FM

Dodaj komentarz