RSS
 

06.11.14

 

Pomoc dla Ukrainy, przygotowania do przyjęcia euro i relacje polsko-rosyjskie [SCHETYNA W SEJMIE]

WB, PAP, 06.11.2014
Grzegorz SchetynaGrzegorz Schetyna (Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)
Sprzeciw wobec stosowania siły i współodpowiedzialność Polski za bezpieczeństwo w regionie, zwiększenie pomocy dla Ukrainy czy utrzymanie współpracy z Rosją – to część zadań polityki zagranicznej na lata 2014-2015, które przedstawił w Sejmie szef MSZ Grzegorz Schetyna. Oto najważniejsze z nich.
Sprzeciw wobec żelaznej kurtyny i naruszania integralności terytorialnejNie chcemy powtórzenia zimnej wojny, nie chcemy nowej żelaznej kurtyny przesuniętej na Bug czy Dniepr. Europa zasługuje na pokój. Nie będzie zgody na stosowanie siły wobec słabszych, naruszanie integralności terytorialnej – powiedział Grzegorz Schetyna. Przypomniał, że kilka lat temu Unia Europejska zaproponowała Rosji partnerstwo strategiczne. – Ta oferta wychodziła daleko naprzeciw interesom rosyjskim, jednak została odrzucona. Nasz wschodni sąsiad zamiast języka współpracy wybrał język agresji, kierując się koncepcją stref wpływów i przyznając sile pierwszeństwo w kształtowaniu stosunków międzynarodowych. Społeczeństwa wschodnioeuropejskie mają pełne prawo do wyboru drogi rozwoju. Polska gotowa jest je w tym wspierać zarówno na gruncie unijnym, jak i w ramach stosunków dwustronnych – powiedział Schetyna. Zwiększenie środków na pomoc dla Ukrainy Schetyna zapewnił, że Ukraina należy do priorytetowych obszarów polskiej pomocy rozwojowej i humanitarnej. Przedstawił dane, z których wynika, że w 2014 r. polska pomoc dla Ukrainy wyniosła 21 mln zł. – W przyszłym roku nie tylko nie zamierzamy zmniejszać środków na pomoc dla Ukrainy, ale aktywnie szukamy sposobów na ich zwiększenie. Dużo zależy także od potrzeb zgłaszanych przez partnerów ukraińskich. Zrobię wszystko, by na dobre projekty nie zabrakło pieniędzy – zadeklarował Schetyna. Dodał, że Polska sprzeciwia się próbom zmiany umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE „wbrew woli jej sygnatariuszy”. Według szefa MSZ szczyt Partnerstwa Wschodniego w Rydze w maju 2015 roku powinien potwierdzić wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.

 

Relacje polsko-rosyjskie: Konflikt na Ukrainie i wrak tupolewaSchetyna zwrócił uwagę, że „konflikt na Ukrainie – wbrew naszej woli – doprowadził do pogorszenia” relacji z Rosją „zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym”. – Nie chcemy sprowadzać polityki wobec Rosji do sankcji. Niestety, na równi z innymi państwami unijnymi, nie widzimy obecnie innego sposobu, by nakłonić Moskwę do zmiany dotychczasowej, destruktywnej dla całej Europy postawy wobec Ukrainy – przekonywał minister spraw zagranicznych, przedstawiając w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. – Krytyczna ocena polityki rosyjskiej nie zmienia faktu, że pozostajemy sąsiadami i partnerami gospodarczymi – mówił Schetyna. Jak ocenił, „stosunki polsko-rosyjskie mogą być dobre”, czego dowodzi m.in. mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim, który – zauważył minister – „przynosi wymierne korzyści gospodarcze i społeczne obu naszym krajom”. Schetyna zapewnił, że w stosunkach z Rosją „będziemy dążyć do utrzymania współpracy tam, gdzie jest ona możliwa”. Jak zaznaczył, „na stan naszych relacji z Rosją wpływają niezamknięte kwestie śledztwa smoleńskiego, zwrotu wraku, a także upamiętnienia w Smoleńsku ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010″. – Nie zapominamy i nie zapomnimy o tym” – deklarował Schetyna. Współodpowiedzialność za bezpieczeństwo europejskie Niestabilność w regionach graniczących z Europą to wyzwanie dla Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej; jej potencjał jest niewykorzystany – ocenił szef MSZ Grzegorz Schetyna podczas wystąpienia w Sejmie. Podkreślił, że niestabilność polityczna i militarna cechuje nie tylko Europę Wschodnią, ale także Irak, Syrię, Libię. – Polska poczuwa się do współodpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie. Nie będziemy przymykać oczu na płynące z Południa zagrożenie terroryzmem, katastrofami humanitarnymi, zakłóceniem dostaw surowców energetycznych, aktami prześladowań i zbrodni wojennych w stosunku do mniejszości religijnych i etnicznych – zapewnił. – Bezpieczeństwo Europy jest jedno i niepodzielne. Gotowi jesteśmy umacniać je wspólnie z naszymi sojusznikami także na południowych rubieżach, w myśl zasady „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Musi ona jednak działać tak samo w odniesieniu do Południa, jak i do Wschodu. Wiemy, że nasi partnerzy myślą tak samo – oświadczył szef MSZ. Udział w nowej misji NATO w Afganistanie – Polska rozważa udział w nowej, mniejszej niż dotychczas misji szkoleniowej NATO w Afganistanie – zapowiedział szef MSZ Grzegorz Schetyna. Schetyna powiedział w Sejmie, że udział Polski w operacjach kryzysowych będzie „wypadkową poczucia współodpowiedzialności za pokój i stabilność w Europie i na świecie, solidarności sojuszniczej i narodowych priorytetów obronnych”.

 

Przygotowania do spełnienia kryteriów strefy euro- Polska nie rezygnuje z przystąpienia do strefy euro, ale określanie daty przyjęcia wspólnej waluty jest dziś przedwczesne – ocenił szef MSZ. Schetyna ocenił, że „z perspektywy 10 lat obecności w UE widać wyraźnie, że Polska umiejętnie skorzystała z dostępu do pięciusetmilionowego rynku i europejskich funduszy”. „Żaden nowo przyjęty kraj nie skorzystał na wejściu tak jak my” – uważa szef polskiej dyplomacji. Zwrócił jednocześnie uwagę, że od 2004 roku nasz PKB wzrósł niemal o połowę i „jako jedyne państwo w Europie od ponad dwóch dekad nie zanotowaliśmy recesji”. Minister zapewnił, że nasz kraj przygotowuje się do spełnienia kryteriów” przyjęcia wspólnej waluty, ale – w ocenie Schetyny – „określanie daty przyjęcia wspólnej waluty jest dziś przedwczesne”. – Musimy najpierw dokończyć reformowanie własnej gospodarki i upewnić się, że Unia Gospodarcza i Walutowa jest stabilna i bezpieczna – dodał. Unia energetyczna: dywersyfikacja dostaw surowców – Z obecnością Polski w Unii Europejskiej ściśle wiąże się nasze bezpieczeństwo energetyczne. Jak pokazuje kryzys ukraiński, energia wciąż może pozostawać instrumentem nacisku politycznego. Z satysfakcją przyjmuję fakt, że polska koncepcja unii energetycznej, która wzmacnia bezpieczeństwo Polski i pozostałych państw członkowskich, jest dziś jednym z priorytetów nowej Komisji Europejskiej – powiedział Schetyna. Jak podkreślił, „dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych oraz mechanizmy solidarnościowe zapewnią, że żadne państwo członkowskie nie zostanie pozostawione samo sobie – na wypadek kryzysu dostaw”. – Naszym wkładem w budowę bezpieczeństwa energetycznego Unii jest rozwój kluczowej infrastruktury energetycznej – gazowych połączeń z sąsiadami, tzw. interkonektorów i zakończenie prac nad terminalem LNG w Świnoujściu, który otworzy polski rynek dla światowych dostawców gazu – powiedział szef MSZ. Współpraca obronna z USA i NATO Obecnie – według Schetyny – najważniejszym celem Polski w ramach NATO jest wdrażanie Planu Gotowości Sojuszu. – Czuwamy nad napiętym kalendarzem realizacji uzgodnień w zakresie ćwiczeń, dowodzenia, planowania obronnego i operacyjnego oraz rozmieszczenia sprzętu. Pilne utworzenie Sił Natychmiastowego Reagowania i wzmocnienie w strukturze sił NATO roli Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie to zadania wymagające szczególnego wysiłku koncepcyjnego i dyplomatycznego – powiedział. – Zależy nam na pogłębieniu współpracy w ramach polityki bezpieczeństwa i obrony ze Stanami Zjednoczonymi. Dotychczasowe programy – rotacyjna obecność pododdziałów sił zbrojnych USA i innych sojuszników, przygotowania do rozmieszczenia w Polsce w 2018 roku elementów systemu obrony przeciwrakietowej – należy uznać za sukces – podkreślił szef MSZ. PKB na jednego mieszkańca – 75 proc. średniej UE Chcemy, żeby w 2020 roku polski PKB na jednego mieszkańca osiągnął 75 proc. średniej unijnej – powiedział szef MSZ. – W 2014 rozpoczęliśmy nową perspektywę finansową Unii Europejskiej. Polska, której zagwarantowano w ciągu siedmiu najbliższych lat blisko 120 miliardów euro, będzie jej największym beneficjentem. Do 2020 roku ze środków europejskich mamy zapewnione współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, znaczące sumy przeznaczymy na pobudzanie wzrostu gospodarczego i podniesienie innowacyjności polskich firm – powiedział Schetyna. Jak dodał, obecna perspektywa finansowa pozwoli nam zrealizować kolejne projekty modernizacyjne i podnieść poziom życia Polaków. – Wymiernym tego wskaźnikiem będzie rosnący polski PKB na jednego mieszkańca. Chcemy, by w 2020 r. osiągnął on 75 procent średniej unijnej – zaznaczył.

 

Zobacz także

tokfm.pl

Grzegorz Schetyna zaskoczył opozycję. Dziś głosowanie nad exposé szefa MSZ

Paweł Wroński, 07.11.2014
Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna przedstawił wczoraj Sejmowi informację o celach polskiej polityki zagranicznej. Jego wystąpienia wysłuchał rząd z premier Ewą Kopacz Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna przedstawił wczoraj Sejmowi informację o celach polskiej polityki zagranicznej. Jego wystąpienia wysłuchał rząd z premier Ewą Kopacz (SŁAWOMIR KAMIŃSKI)
Nie chcemy powrotu żelaznej kurtyny ani na Bugu, ani na Dnieprze – deklarował nowy szef dyplomacji. Opowiedział się za stanowczymi sankcjami wobec Rosji.
W loży wystąpienia ministra Grzegorza Schetyny słuchał prezydent, w ławach – rząd z premier Ewą Kopacz, tradycyjnie nie było prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Także posłów, szczególnie opozycji, było niewielu.Informacji o celach polskiej polityki zagranicznej Sejm wysłuchał w tym roku po raz drugi. W maju doroczne exposé przedstawił ówczesny szef MSZ Radosław Sikorski. Wczoraj, już jako marszałek Sejmu, przysłuchiwał się, jak politykę zagraniczną definiuje jego następca, i to w dramatycznie zmienionych okolicznościach. Od maja nie tylko uległa zaostrzeniu sytuacja na Ukrainie, lecz także pojawiło się zupełnie nowe zagrożenie – Państwo Islamskie, które usiłuje utworzyć kalifat na ziemiach Syrii i Iraku, a forpoczty brodatych wojowników podchodzą pod granicę Turcji. Exposé Sikorskiego w minionych siedmiu latach były publicystyczne i ostro polemiczne, szczególnie wobec opozycji. Apelował do PiS, aby nauczył się kochać Polskę, twierdził, że polityki zagranicznej nie da się opierać na martyrologii, wskazywał, by politycy tej partii zerwali z działaniami szkodliwymi dla kraju. Wczorajsze wystąpienie Schetyny miało bardziej techniczny charakter i obniżoną temperaturę. Zakończyło się apelem do opozycji o współpracę. Według klubu PO obszarem ponadpartyjnej współpracy mogłaby się stać sprawa Ukrainy. Schetyna stwierdził, że za sprawą Rosji złamany został ład ustanowiony po zimnej wojnie, zakładający nienaruszalność granic oraz nieużywanie siły. Obiecał zwiększenie pomocy dla Ukrainy. Wskazał jednak na to, że równie istotnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa Europy jest to, co się dzieje na południu i w północnej Afryce. O ile Sikorski wiosną wskazywał relacje z Niemcami jako zasadnicze dla bezpieczeństwa Polski i jej znaczenia w Europie, o tyle Schetyna podkreślał rolę Trójkąta Weimarskiego: Polska-Francja-Niemcy, jako kluczowego instrumentu polityki zagranicznej. Nowy szef MSZ zadeklarował aktywną rolę w rozwiązywaniu problemów na Ukrainie, bo Polska jako jedyny kraj unijny graniczy z Ukrainą i Rosją. Daleko jednak było od stanowczej wypowiedzi ze środowego wywiadu dla „Wyborczej”, że „każda poważna rozmowa dotycząca przyszłości Ukrainy” powinna się odbyć z obecnością Polski, tak jak w sprawie krajów unijnego Partnerstwa Śródziemnomorskiego niemożliwa jest rozmowa bez udziału Francji, Hiszpanii i Włoch. W majowym wystąpieniu Sikorskiego niemal pominięta została rola Stanów Zjednoczonych, na co zwrócił wtedy uwagę prezydent Bronisław Komorowski. Teraz Schetyna mówił o pogłębieniu relacji wojskowych z USA i rozmieszczeniu elementów tarczy antyrakietowej oraz przywołał wystąpienie w Warszawie prezydenta Baracka Obamy. Mocno wsparł porozumienie handlowe UE – USA. Stwierdził także, że polska armia w tym roku opuści Afganistan, ale będziemy rozmawiać o utrzymaniu misji szkoleniowej (co było postulatem Amerykanów). Premier Ewa Kopacz uściśliła później, że chodzi o mniej więcej 150 żołnierzy. Zapewne Schetynie udało się jedno – zaskoczenie opozycji. Wystąpienie przedstawiciela klubu PiS Krzysztofa Szczerskiego o konieczności skończenia z polityką niemocy, wzywające, by Schetyna pomógł zwyciężyć Ukrainie w wojnie z Rosją, było przygotowane pod poprzedniego szefa MSZ. – Skóra mi ścierpła, gdy usłyszałam, że mamy pomóc Ukrainie wygrać wojnę – skomentowała premier Ewa Kopacz i dodała, że Polska powinna Ukrainie pomóc wygrać pokój. Za przyjęciem informacji szefa MSZ opowiedziała się koalicja, wstrzymać się zamierzają TR i najprawdopodobniej SLD, przeciwko są PiS i Solidarna Polska. Głosowanie dziś. Tezy wystąpienia szefa MSZ Grzegorz Schetyna, szef MSZ: – Ożyły zagrożenia, z którymi zmagaliśmy się przed 1989 rokiem – widmo agresji zbrojnej, nieobliczalności wielkiego mocarstwa, pogardy dla praw suwerennych narodów, ryzyko podziału kontynentu na strefy wpływu. * Polska poczuwa się do współodpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskie – jest jedno i niepodzielne. Gotowi jesteśmy umacniać je z sojusznikami także na południowych rubieżach, w myśl zasady „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Musi ona działać tak samo w odniesieniu do Południa i do Wschodu. * Unia Europejska zaproponowała Rosji partnerstwo strategiczne. Ta oferta wychodziła daleko naprzeciw interesom rosyjskim, jednak została odrzucona. Nasz wschodni sąsiad wybrał język agresji, kierując się koncepcją stref wpływów i przyznając sile pierwszeństwo w kształtowaniu stosunków międzynarodowych. * Nie chcemy sprowadzać polityki wobec Rosji do sankcji. Na równi z innymi państwami unijnymi, nie widzimy obecnie innego sposobu, by nakłonić Moskwę do zmiany dotychczasowej, destruktywnej dla całej Europy postawy wobec Ukrainy. * Nasze stanowisko w sprawie bezwzględnego poszanowania niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy pozostaje niezmienne i zdecydowane. * Z niepokojem obserwujemy oddalanie się Rosji od Europy. Wzbierająca fala izolacjonizmu i nastrojów antyzachodnich oraz negacja wartości europejskich tworzą mur dzielący ten kraj od Europy. * Na stan naszych relacji z Rosją wpływają niezamknięte kwestie śledztwa smoleńskiego, zwrotu wraku, a także upamiętnienia w Smoleńsku ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. Nie zapominamy i nie zapomnimy o tym! * Polityka zagraniczna nie może, nie powinna być przedmiotem doraźnych kalkulacji politycznych podporządkowanych cyklom wyborczym.

Wyborcza.pl

5 tekstów dnia. Czwartek, 6 listopada 2014

Oto wybór na dziś:

Res Publica Nowa. Tomasz Stańko: Jestem fanem różnorodności.
Bardzo ciekawa rozmowa z wybitnym jazzmanem. Tylko o muzyce to w niej raczej niewiele :):
http://publica.pl/teksty/jestem-fanem-roznorodnosci-tomasz-stanko-48146.html

Liberte! Drelich: Realizm vs minimalizm. Kultura polityczna nudy
Kultura polityczna nudy skazuje dotknięte przypadłością minimalizmu społeczeństwa na dryf, podatność na przypadkowe wydarzenia, zewnątrzsterowność. Czy polityka w dojrzałych demokracjach z założenia pozbawiona musi być ambicji? – pyta autor. Co najmniej interesujące: 
http://liberte.pl/realizm-vs-minimalizm-kultura-polityczna-nudy/

Instytut Obywatelski: Ekonomiczny atlas Europy
Cztery materiały o sytuacji czterech krajów Unii – Szwecji, Włoch, Słowacji i Grecji. To nowa Luba IO:
http://www.instytutobywatelski.pl/cykl/ekonomiczny-atlas-europy

300Polityka. Roman Andrzej Stańczyk: ANALIZA: Skąd się wzięły prezydentki?

Defence 24. Piotr Maciążek: „Noworosja” gotowa do ofensywy.
Ten portal (ten Autor zresztą także) – trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o kryzys ukraiński. Tym razem o przygotowaniach do obrony Mariupola i Charkowa: 
http://www.defence24.pl/news_noworosja-gotowa-do-ofensywy-ukrainskie-posilki-dla-charkowa-i-mariupola

Dodaj komentarz