RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘Feminizm’

Femen ścina krzyż

07 sie

 
 

Annie Hill

22 kwi
 

Partia Kobiet manifestuje

07 mar

Alter Summit wzywa do manifestacji, które będą mieć miejsce w całej
Europie z okazji 8 marca Międzynarodowego Dnia Walki o Prawa Kobiet.
Rygory cięć i wyrzeczeń nałożone przez przywódców europejskich mają katastrofalny
wpływ na życie kobiet, zwiększając dyskryminację zarówno w sferze zawodowej, jak i
społecznej czy rodzinnej.

Cięcia budżetowe pogłębiają nierówności między kobietami a mężczyznami, a rosnące w
siłę ruchy konserwatywne, faszystowskie i seksistowskie atakują feministycznej zdobycze,
które kobiety wywalczyły w trudnej walce.

Bezprecedensowy wzrost bezrobocia, wymuszona praca w niepełnym czasie zatrudnienia,
obniżanie wynagrodzenia czy redukcja zatrudnienia w sektorze usług publicznych
dotyka przede wszystkim kobiet – na przykład, w Grecji stopa bezrobocia wśród młodych
kobiet wzrosła do 66%! W niektórych krajach, jak w Portugalii, zwiększyły się dysproporcje
płacowe między kobietami a mężczyznami.

Wzrost przemocy wobec kobiet nie dziwi, jeśli spojrzy się na cięcia budżetowe w dziedzinie
pomocy dla ofiar, zmniejszanie lub nawet likwidację kampanii przeciwdziałania
przemocy i alarmujący wzrost bezkarności sprawców przemocy wobec kobiet.
Osłabianie, a w niektórych krajach demontaż państwa socjalnego i wzrost prywatyzacji
usług publicznych zmniejszają dostęp do realizacji istotnych praw kobiet i sprawiają, że w
ich codziennym życiu narasta brak równouprawnienia.

 

 

Ruch feministyczny, podobnie jak wiele innych ruchów społecznych konfrontowanych z
narastającym z dnia na dzień lekceważeniem demokracji, potępia łamanie demokratycznego
prawa do manifestacji przez autorytarną i represyjną władzę, która jest demokratyczna
już tylko z nazwy.

Alter Summit jest wydarzeniem, ale także ciągłym procesem konwergencji polityki i
praktyki wszystkich sił społecznych – krajowych i europejskich związków zawodowych,
ruchów społecznych, feministycznych i ekologicznych – które w całej Europie sprzeciwiają
się kierunkowi obranemu przez UE i są zdeterminowane w dążeniu do budowy Europy
socjalnej, demokratycznej, ekologicznej i feministycznej.

 

Za blogiem: partiakobiet.blog.pl